Header bidding

Header bidding – Enemmän, tehokkaammin ja nopeammin

Header Bidding on julkaisijalle yksi parhaita työkaluja tehostaa digitaalisen median mainosmyyntiä ja kasvattaa mainostuloja. Improve Media Header Bidding -kokonaisuus mahdollistaa julkaisijalle helpon tavan seurata, optimoida ja kasvattaa mainosmyynnin kokonaistuloja. Julkaisijan on mahdollista tavoittaa enemmän kysyntää, kaupallistaa mainosinventaaria tehokkaammin sekä kehittää kaupallista toimintaa nopeammin.

Header Biddingin lähtökohtana on kaiken julkaisijalla tapahtuvan kysynnän kilpailuttaminen keskenään. Paras mahdollinen lopputulos julkaisijan kannalta saavutetaan, kun kysyntää on monipuolisesti. Tarkoituksena on saavuttaa paras mahdollinen hinta per maksettu mainosnäyttö sekä myydä mahdollisimman paljon saatavilla olevasta mainosinventaarista eli nostaa sivuston mainosmyynnin täyttöastetta.

Järjestelmän käyttöönotto on ylivoimaisen helppoa

Improve Media Header Bidding on otettu käyttöön lukuisilla julkaisijoilla hyvin tuloksin ja sen on todettu lisäävän myyntiä, nopeuttavan reaktioaikaa julkaisijan kannalta tarpeellisiin muutoksiin ja parantavan merkittävästi kokonaisuuden hallintaa.

Kokonaisuuden kokeileminen on julkaisijan näkökulmasta helppo ja nopea prosessi. Käyttöönottoon ja raportointiin ei liity lisäkustannuksia.

Huutokauppamallien yhdistäminen tuo parhaan tuoton

Improve Median Prebid-pohjainen ratkaisu koostuu C2S (Client-to-Server) sekä S2S (Server-to-Server) huutokaupasta. Kokemuksemme mukaan julkaisija saa parhaan mahdollisen lopputuloksen kun nämä kaksi eri tapaa toteuttaa Header Bidding yhdistetään toisiinsa. Kokonaisuus on suunniteltu käyttämään molempia tapoja samanaikaisesti joten julkaisija hyötyy näiden kahden huutokauppamallin parhaista puolista. Tämä toimintamalli on perinteistä Header Bidding ratkaisua huomattavasti tehokkaampi.

Kokonaisuus voidaan toteuttaa joustavasti vastaten julkaisijan yksilöllisiin tarpeisiin. Kokonaisuuteen kuuluu julkaisijan kanssa yhteistyössä tehtävä kartoitus johon kuuluu mm. tavoitteista sopiminen, tekninen alustus, käyttöönoton aikataulu ja ominaisuuksien esittely.

Reaaliaikaisen analytiikan avulla parempia päätöksiä

Kokonaisuus sisältää raportointityökalun joka on suunniteltu julkaisijoiden tarpeiden näkökulmasta ja on hyödyllinen esimerkiksi teknisen optimoinnin kannalta ja mahdollistaa myynnin reaaliaikaisen seuraamisen. Mainosmyynnin toimivuuteen liittyvät oleelliset metriikat ovat julkaisijoille saatavilla heti. Julkaisijoiden on helppoa ja vaivatonta seurata kaupallisten sekä teknisten mittareiden avulla tavoitteita sekä arvioida toimintaa kokonaisuutena.

Hyödy verkoston myynnistä ja tuesta

Ottamalla käyttöön Header Bidding -kokonaisuutemme julkaisija hyötyy tasaisesti kasvavasta myynnistämme sekä tulee osaksi verkostoamme. Julkaisijan sisällyttäminen verkostoomme mahdollistaa kaupallisen kasvun myyntiorganisaatiomme tuella sekä jatkuvan yhteistyömme eri teknologiatoimijoiden avulla. Teemme tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kuten Googlen, Adformin, Quantcastin, Xandrin ja Pubmaticin kanssa sekä olemme IAB:n jäsen.

Tällä hetkellä tekniikkamme parantaa jo 300 sivuston myyntiä.

Uusimpien evästekäytäntöjen mukaista mainontaa

Header Bidding kokonaisuutemme tukee TCF 2.0 standardille validoituja CMP:tä. Voimme tarvittaessa avustaa julkaisijaa sopivan suostumustyökalun valinnassa ja implementoinnissa sekä konsultoida suostumuksen suunnitteluun liittyvissä teknisissä haasteissa. Kysy tarvittaessa lisää!

Ota yhteyttä ja luodaan parempaa tulosta yhdessä!

Jesse Valli
Head of Special Operations
jesse.valli@improvemedia.fi
050 363 0921

Ville Lahtinen

Ville Lahtinen
Programmatic and Data Specialist
ville.lahtinen@improvemedia.fi
050 372 1095


Lue lisää Improve Median blogista: