Ohjelmallinen mainonta

Improve Medialta on mahdollista ostaa mainontaa ohjelmallisesti. Ohjelmallinen mainonta, myynti sekä ostaminen, hyödyntää standardoituja järjestelmiä. Näiden järjestelmien avulla digitaalista mainontaa on mahdollista toteuttaa reaaliajassa, dataa hyödyntäen, tuloksia seuraten sekä omien tavoitteiden mukaisesti kampanjoita optimoiden. 

Ohjelmallisen ostamisen suurimpiin hyötyihin voidaan laskea lukuisten muiden etujen lisäksi tavoitteellinen optimointi, jota järjestelmät tukevat tavoitteiden mukaisesti algoritmien avulla. Kampanjoita voidaan esim. optimoida kohti kuluttajan aktivointia tai konversiota, mainostajalle sopivaa mainonnan hintatasoa tai kohti toivottua kampanjan tavoittavuutta.

Improve Medialta voi ostaa ohjelmallista mainontaa lähes kaikkien saatavilla olevien ostojärjestelmien (DSP) kautta.

Improve Median käyttämät myyntijärjestelmät

 • Adform
 • Criteo
 • Google Ad Manager
 • Xandr
 • Pubmatic
 • Magnite (ex-Rubicon)
 • Improve Digital
 • Index Echange

Kehitämme jatkuvasti myyntijärjestelmiä sekä arvioimme kokonaisuuden tehokkuutta.

Laatu & Brand Safety

Seuraamme Improve Median verkostoon kuuluvien julkaisijoiden laadullisia tekijöitä järjestelmien avulla automaattisesti sekä manuaalisesti jaksoittain. Näin pyrimme varmistamaan ohjelmallisen mainonnan sijoittuvan laadukkaaseen ja teknisesti toimivaan ympäristöön. Mainostajan on mahdollista myös käyttää kolmannen osapuolen teknologiaa mm. DoubleVerify tai IAS (Integral Ad Safety) varmistaakseen mainonnan näkymisen vain brändille sopivivissa sisällöissä.

Ohjelmallinen mainonta ja hinnoittelu

Yleisimpiä ohjelmallisen mainonnan muotoja ovat display-, video- sekä natiivimainonta. Ohjelmallisen mainonnan hinta määräytyy pääpiirteittäin kysynnän ja tarjonnan mukaisesti mutta hinnoitteluun vaikuttavat myös useat muut tekijä.

Näitä tekijöitä on esimerkiksi: 

 • Tavoiteltu kohderyhmä sekä dataan perustuvat kohdennukset
 • Medioiden hinnoittelun erot
 • Formaattien ominaisuudet (koko, näkyvyys)
 • Kampanjan budjetti sekä aikataulutus

Mainonnanhallinta (SSP)

Mainonnanhallinnalla tarkoitetaan yleisesti myyjäpuolen järjestelmää tai järjestelmiä (SSP, Supply Side Platform) jonka kautta ohjelmallisen median myynti tapahtuu. Mainonnanhallinnan tarkoitus on luoda käytännöllisesti myytävästä mediasta tuotteistettu kokonaisuus sekä mahdollistaa ostajalle toimiva yhteys ostettavaan mediaan. 

Ostojärjestelmät (DSP)

Ostojärjestelmä (DSP, Demand Side Platform) toimii mainostajan työkaluna. Mainostaja hallinnoi itse käyttämäänsä järjestelmää jonka etuna on nopea reagointi muuttuviin tarpeisiin mainonnan osalta. 

Deal vs. Open Auction

Ohjelmallisen mainonnan kaupankäynti toteutetaan yleisesti kahdella eri tavalla. Mainostaja voi sopia Improve Median kanssa yksityisen diilin jossa määritellään käytettävät järjestelmät, hintataso, käytettävissä olevat formaatit, sisältyvät mediat, voimassaoloaika sekä muita mahdollisia ehtoja. Yksityisen diilin etuna on kiinteät ehdot joka helpottaa ostajan toimintaa kampanjan suunnittelussa, rakentamisessa ostopuolen järjestelmään sekä laadun varmistuksessa.

Improve Median mainosinventaaria on myös mahdollisesti ostaa vapaasti ilman diiliä, tunnetummin avoimessa huutokaupassa. Avoin huutokauppa on kaikkien ostajien saatavilla sekä yleensä hintatasoltaan sekä laadultaan matalampi.

Deal ID:t ja muut ohjelmallisen ostamisen kysymykset:

Improve Media Programmatic

 programmatic@improvemedia.fi