Julkaisijan FAQ

Tältä sivulta löydät kattavasti tietoa siitä, kuinka liittyä verkostoomme, miten mainonnan aloittaminen käytännössä tapahtuu ja miten mainontaa seurataan sekä miten reagoida mahdollisiin ongelmatilanteisiin.

Mainonnan aloittaminen

Miten Improve Median -verkostoon pystyy liittymään?

Liittyäkseen verkostoomme verkkosivujen omistajan eli julkaisijan tulee olla yhteydessä tiimiimme. Voit ottaa yhteyttä lomakkeella täältä tai lähettää sähköpostia osoitteeseen publishers@improvemedia.fi.

Otamme verkostoon liittymisen yhteydessä huomioon julkaisijan sivuston sivulatausmäärät, sivuston tarjoaman sisällön ja sen tavoittaman kohderyhmän. Sivulatausmäärä edustaa julkaisijan potentiaalista mainosinventaarin määrää, joka vaikuttaa olennaisesti mainoksista saataviin tuloihin. Sivulatausten lisäksi sivuston sisällöllä ja kohderyhmällä on suuri merkitys siihen, olemmeko sopiva brand match mahdollisen yhteistyön kannalta. Monen tekijän summana verkostossamme on mukana niin isoja kuin pieniäkin julkaisijoita.

Improve Median asiantuntijat ovat sinuun pian yhteydessä ja esittävät näkemyksensä tulevasta yhteistyöstä. Tämän jälkeen pyydämme sinua tutustumaan sopimusehtoihimme ja vahvistamaan liittyminen täyttämällä lomake täällä.

Yhteistyön aloittamisen jälkeen teemme julkaisijalle sivustokohtaiset mainospaikat eli toisin sanoen mainostagit, jotka julkaisijan tulee lisätä sivustoon kiinni.

Mitkä mainospaikat ja -koot sivustolla tulisi olla ja mihin ne tulee sijoittaa?

Suosittelemme ottamaan sivustolle mukaan ehdottomasti sekä desktopin että mobiilin paraatipaikat, koska ne ovat yleisesti parhaiten myyvät mainospaikat ja niille muodostuu siksi myös korkein CPM-hinta (cost per mille, hinta per tuhat mainosnäyttöä). Paraatipaikkojen lisäksi suosittelemme sivustoille myös sisältöboxi-paikkoja, jotka voidaan upottaa sivuston sisältöjen väliin sekä sivupaikkoja, jotka voidaan upottaa sivuston laitaan tai sivupalkin sisältöihin mukaan. Tarjoamme jokaiselle sivustolle myös dynaamista 1x1px-kokoista mainospaikkaa, jossa voidaan ajaa erikoisempia ratkaisuja ja suuremman huomioarvon kampanjoita, esimerkiksi tapettia.

Mainostagit tulisi sijoittaa niin, että mainokset tulevat oikeasti näkymään sivuston kävijöille. Sivuston käyttötavat tulisi tuntea hyvin, jotta mainokset osataan sijoittaa lähelle niitä kohtia, joissa käyttäjät käyvät vilkkaimmin ja joihin heidän huomionsa kiinnittyy eniten: esimerkiksi keskustelufoorumilla parhaat paikat voivat olla suosituimmat blogit, joissa käyttäjät viettävät paljon aikaa tai uusin viesti -osio, joihin käyttäjien huomio kiinnittyy ensimmäiseksi.

DESKTOP

Paraatipaikka

980x400px
980x120px
728x90px

Heti ylänavigaation alapuolella

Sisältöpaikka

300x300px
300x250px
468x400px

Artikkelien sisällä & listausten välissä

Sivupalkki

300x250px
160x600px
300x600px

Sivupaneelin sisältöjen & listausten välissä

MOBIILI

Paraatipaikka

300x600px
300x300px
300x250px

Heti ylänavigaation & ensimmäisen otsikon alapuolella

Sisältöpaikka

300x600px
300x300px
300x250px

Artikkelien sisällä & listausten välissä

Voiko mainospaikoilla pyörittää sivuston omia kampanjoita?

Voimme ajaa julkaisijan itse myymiä kampanjoita. Julkaisija ja hänen yhteistyökumppaninsa sopivat tällöin keskenään kampanjan hinnan, käytettävät mainosformaatit ja ajankohdan. Käytettävät mainosformaatit tulee kuitenkin tehdä Improve Median aineisto-ohjeen mukaisesti. Tarvitsemme kampanjan ajoa varten tiedon sovitusta CPM-hinnasta sekä aineistot, jotta pystymme ajamaan kampanjan järjestelmässämme.

Veloitamme julkaisijakampanjoiden ajot eli trafikoinnit tuntipohjaisesti. Hintaan sisältyy kampanjoiden trafikointi, seuranta sekä raportointi.

Mainostagien lisääminen sivustolle

Mihin ja miten mainostagit lisätään?

Jokainen sivusto on erilainen ja käyttää erilaista ohjelmistoa, joten emme pysty suoraan antamaan yhtä selkeää ohjetta tagien lisäämisestä ennen kuin olemme tarkemmin tutustuneet sivustoon ja sen rakenteeseen. Yleisesti ottaen tagit lisätään sivuston koodiin siihen kohtaan, mihin mainoksen halutaan latautuvan. 

Kun tagit ovat valmiit ja ne pitäisi asentaa sivulle, annamme tarkemmat ohjeet julkaisijalle jokaisesta vaiheesta erikseen ja autamme asiassa kaikin tavoin. Tagien lisääminen on suhteellisen nopea ja helppo prosessi, joka vaatii vain hieman manuaalista käsityötä.

Mikäli julkaisija tarvitsee koodaajan mainostagien konkreettiseen asentamiseen sivulle, pystymme tarjoamaan konserniimme kuuluvan City Dev Labs:in (citydevlabs.fi) palveluja heidän työhintojensa mukaan.

Voiko samaa mainostagia kopioida eri sivustolle?

Mainostagit ovat aina tehty domain-kohtaisesti. Samoja tageja voidaan käyttää läpi koko sivuston. Mikäli sivuston päädomain vaihtelee sivuittain, ei samoja tageja kuitenkaan voida käyttää. Samaa tagia voidaan siis esimerkiksi käyttää kaikissa improvemedia.fi/-alkuisissa sivuissa, kuten improvemedia.fi/esimerkki1 sekä improvemedia.fi/esimerkki2. Jos domain kuitenkin vaihtuu jo ennen /-merkkiä, täytyy sivuille tehdä erilliset mainostagit.

Mikä on Ads.txt ja miten asennan sen?

Ads-lyhenne tulee sanoista Authorized digital seller. Ads.txt auttaa mainostilan ostajia tunnistamaan sivuston mainosinvetaarin myyjät/valtuutetut tahot. Ads.txt tulee lisätä sivustolle kiinni, jotta mainontaa pystytään teknisesti toteuttamaan. Katso tästä tarkempi ohje Improve Median edellyttämään toteutukseen.

Mainonnan seuranta

Mikä on viewability?

Mainosten näkyvyyttä mittaa viewability-luku, joka laskee kuinka monta prosenttia mainoksesta ehtii latautua sivustokävijän näytölle vähintään sekunniksi (display-mainonta) tai kahdeksi (videomainonta). Viewabilityyn vaikuttavat useat eri tekijät kuten mainoksen ja sivun latausaika, mutta myös mainospaikan sijainti vaikuttaa olennaisesti viewability-lukuun. Viewability-lukua on hyvä seurata, jotta pysytään kartalla siitä, että kuinka hyvin mainokset ehtivät loppujen lopuksi latautua käyttäjille näkyviin.

Kysy meiltä omaa viewability-lukuasi ja katsotaan yhdessä miten sitä voisi parantaa!

Mikä on CPM-hinta?

CPM-hinta tarkoittaa hintaa tuhatta mainosnäyttöä kohden. Toteutunut CPM-hinta vaikuttaa olennaisesti siihen, kuinka paljon sivustolta kertyy mainostuloja. CPM-hinta vaihtelee niin mainospaikkakohtaisesti kuin sivustokohtaisestikin. Mitä halutumpi sivuston kohderyhmä on, sitä korkeampi CPM-hinta yleensä on. Mainostajat ovat valmiita maksamaan korkeampaa CPM-hintaa laajasta tavoittavuudesta sekä erityisesti kohderyhmästä.

Mikä on mainoskutsu?

Kun käyttäjä saapuu sivustolle joka sisältää mainostagin, sivu latautuu ja latauksen yhteydessä sivulla oleva mainostagi lähettää mainoskutsun mainonnan eri myyntikanaville.

Mainoskutsujen määrää on hyvä seurata, sillä liian alhaiset luvut viittaavat siihen, etteivät tagit lähetä kutsuja toivotulla tavalla ja asiaa on silloin hyvä tutkia enemmän.

Millaisia mainostuloja mainospaikoilta voi odottaa?

Mainostulot ovat useamman tekijän summa. Kahdella sivulatausmäärältään samankokoisella sivustolla voi olla hyvinkin erilaiset tulot.

Mainostuloihin vaikuttavia tekijöitä ovat:

  • Sivulatausmäärä ja uniikit kävijät
  • Sivuston sisältö, kävijäprofiili ja näiden kiinnostavuus mainostajan kannalta
  • Mainospaikkojen määrä, sijainti ja viewability
  • Julkaisijan määrittämät mainostajarajoitukset tai julkaisijan omat kampanjat, jotka vievät osan potentiaalisesta myytävästä mainosinventaarista
  • Mainosmyynnin syklit. Yleisen syklin mukaan alkuvuosi sekä kesälomakausi ovat mainostajien osalta hiljaisempaa aikaa. Vastakohta on loppukevät ja loppuvuosi, jolloin mainostajat ovat aktiivisimmillaan.

Mikä on UserReport ja miksi se kannattaa ottaa käyttöön?

Teetämme verkostoomme kuuluville sivustoille kävijätutkimuksia UserReport-järjestelmän avulla. Kyseessä on julkaisijakohtaisesti personoitava pop up-kysely, joka asennetaan tagina kiinni julkaisijan sivustolle. Kyselyn kysymykset liittyvät sekä sivuston käyttökokemukseen että myös kävijän profiiliin kuten tulotasoon ja koulutukseen. Kysymykset ovat muokattavissa sivuston tarpeen mukaan ja kyselyyn voidaan myös lisätä kokonaan uusia, julkaisijaa kiinnostavia kysymyksiä. Käyttäjä voi myös jättää vastaamatta kyselyyn. Kyselyä pystyy kaikin puolin kustomoida niin, että se on mahdollisimman käyttäjäystävällinen ja julkaisijan haluaman näköinen. 

Tutkimusdataa hyödynnetään Improve Median mainonnan kohdentamisessa ja kaikki tutkimusdata jää myös julkaisijan käyttöön. Data on antanut julkaisijoillemme olennaista sekä uutta tietoa heidän sivustokävijöiden profiilista  sekä mieltymyksistä.

Mainonnan ongelmatilanteet

Tagi on nyt paikallaan, mutta miksi mainospaikka on tyhjä?

Kun uudet mainostagit on lähetetty julkaisijalle, alamme liittämään näitä mainospaikkoja parhaillaan pyöriviin kampanjoihin ja ohjelmallisen ostamisen kanaviin. Mainospaikkojen kytkeminen voi viedä muutaman päivän. Suosittelemme myös tarkistamaan, että Ads.txt-tiedosto on asennettu sivulle oikein ja että se on ajantasainen

Miksi mainosta ei tule jokaisella sivulatauksella?

Jokaisella sivulatauksella ei välttämättä saada jokaista näyttöä myytyä. Ohjelmallisen ostamisen kautta mainostavat mainostajat hyödyntävät pitkälti erilaisia kohdennusvaihtoehtoja. He saattavat esimerkiksi kohdentaa mainontaa vain 20–25-vuotiaille miehille. Jos käyttäjät eivät kuulu tähän kohdennushaarukkaan, ei heille silloin näytetä kyseistä mainontaa, eli heidän kautta tapahtuvat sivulataukset eivät kaupallista kyseisen mainostajan mainontaa. 

Useat mainostajat asettavat mainonnalleen myös frekvenssin, eli toistomäärän. Samaa mainosta näytetään yleensä 1–3 kertaa samalle kävijälle 24 tunnin sisällä. Kun tämä rajoitus on täynnä, ei samaa mainosta enää näytetä. 

Tavallisen kävijän mainoskokemuksen jäljittelemiseksi suosittelemme julkaisijoita kokeilemaan sivun avaamista incognito-ikkunalla. Jos mainospaikoilla tästäkin huolimatta näkyy usein tyhjää, kannattaa ottaa yhteyttä mainonnanhallinnan tiimiimme teknisten ongelmien selvittämiseksi.

Voimme lisätä myös esimerkiksi julkaisijan omat Adsense-tagit tai kuvatiedostot passbackeiksi, eli niin kutsutuiksi varamainoksiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos mainospaikalle ei löydy myytävää näyttöä, niin järjestelmä näyttää paikalle silloin valitun passbackin.