Case: A-lehdet – Improve Media Header Bidding taipuu moneen

Improve Median toimisto sijaitsee Helsingin Vallilassa.

Improve Media tekee header bidding -yhteistyötä monenlaisten eri julkaisijoiden kanssa. Olemme pystyneet kasvattamaan yksittäisten sivustojen myyntiä merkittävästi siirtymällä perinteisestä waterfall-mallista header biddingiin, mutta sen rinnalla tarjoamme bidderiämme myös isojen toimijoiden omiin header bidding -ratkaisuihin.

A-lehdet ja Improve Media

A-lehdet ovat yksi suurista mediataloista Suomessa. Improve Media on tehnyt yhteistyötä A-lehtien kanssa jo pitkään ja lopulta viime keväänä Improven bidder löysi tiensä myös mediatalon omaan header bidding -ratkaisuun. A-lehtien Head of Business Development and Support -velho Riku Uljala kertoo projektista seuraavasti:

Otetaan käyttöön nopeasti

“Improve Median header on erittäin helppo ottaa käyttöön. Improve toimittaa käytettävät ID:t ja median tehtäväksi jää ainoastaan ID:den implementointi omaan headeriinsä. Koko implementointi onnistui alle tunnissa.

Kasvatetaan myyntiä

“Improve Median kokonaismyynti header bidding -ratkaisun implementoinnin jälkeen on koronasta huolimatta kasvanut noin 75 prosenttia.

Nostetaan hintoja

“Improven header tuo runsaasti kilpailua olemassa olevaan Header bidding ekosysteemiin kilpailukykyisellä hinnalla ja suorien tuottojen lisäksi nostaa myös muiden SSP:den hintatasoa.

Optimoidaan oikein

Raportointityökalu on todella selkeä ja siitä löytyy kaikki tarvittavat metriikat kätevästi. Raportointityökalu auttaa myös vertailemaan lukuja median oman raportoinnin kanssa, mikä helpottaa mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisua.”

Vähennetään sähläystä

“Improven Header on vauhdittanut ja virtaviivaistanut raportointiprosessia ja yhteistyötä huomattavasti. Raportointi- ja laskutusprosessiin käytettävä aika on saatu minimoitua ja aikaa jää enemmän yhteistyön tuottavuuden kasvattamiseen. Improve Media on proaktiivisesti seurannut Headerin statistiikkoja ja ollut mediaan yhteydessä aina tarpeen vaatiessa.”

Improve Media Header Bidding on käytössä myös A-lehtien Meillakotona.fi -sivustolla.

Riku kiteyttää hyvin mihin Improve Media Header Bidding -ratkaisuilla tähdätään: otetaan järjestelmä käyttöön nopeasti, kasvatetaan myyntiä ja nostetaan hintoja lisäämällä kysyntää ja kilpailua, optimoidaan tehokkaasti ja vähennetään sähläystä prosessin kaikissa vaiheissa.

Jos haluat Improve Median bidderin testiin olemassa olevaan header bidding -setupiin, ota yhteys Villeen tai allekirjoittaneeseen! Laitetaan homma ajoon parissa päivässä – ilman säätöä, setup-kuluja tai sitoumuksia. Uskomme vakaasti, että se kasvattaa teidän myyntiä välittömästi.

Jesse Valli, Head of Special Operations @ Improve Media

Ota yhteyttä ja luodaan parempaa tulosta yhdessä!

Jesse Valli
Head of Special Operations
jesse.valli@improvemedia.fi
050 363 0921

Ville Lahtinen

Ville Lahtinen
Programmatic and Data Specialist
ville.lahtinen@improvemedia.fi
050 372 1095


Lue lisää Improve Median blogista: