Kuinka onnistua poliittisessa mainonnassa Jodelissa?

Jodel tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vaikuttaa nuoriin kaupunkilaisiin. Tässä blogipostauksessa jaamme parhaat vinkit kymmenien yhteiskunnallisten Jodel-kampanjoiden kokemuksella.

Poliittinen Jodel-mainonta: käsi asettaa äänestyslomaketta vaaliuurnaan. Taustalla Jodel-logo.

Poliittiset puolueet ja monet muut yhteiskunnalliset toimijat ovat viime vuosina käyttäneet entistä enemmän sosiaalista mediaa markkinoinnissaan. Tämä näkyy niin puolueiden ja ehdokkaiden vaalikampanjoissa kuin myös muussa yhteiskunnallisessa mielipidevaikuttamisessa ja viestinnässä kokonaisuutena.

Lue tästä blogipostaus vuoden 2023 eduskuntavaalien Jodel-kampanjoista.

Sosiaalisen median markkinoinnissa on merkittäviä etuja, kuten korkea tavoittavuus, kohdennettavuus ja kustannustehokkuus. Kuitenkin eri kanavien ominaispiirteisiin kannattaa tutustua huolellisesti kampanjaa suunniteltaessa. Tässä blogipostauksessa kerromme, kuinka Jodelia voidaan hyödyntää parhaiten omien tavoitteiden saavuttamiseksi, kun käsillä on poliittinen mainoskampanja.

Blogipostaus vastaa kysymyksiin:

Mikä Jodel on?

Jodel on sovellus, joka mahdollistaa käyttäjien keskustelut reaaliajassa lähellä olevien ihmisten kanssa. Sovelluksessa viestitään ilman nimimerkkejä, mikä tekee keskusteluihin osallistumisesta huomattavasti aktiivisempaa muihin somekanaviin verrattuna ja mahdollistaa keskustelut herkemmistäkin aiheista. Jodelissa viestitään pääasiallisesti lyhyin tekstipohjaisin viestein, joita muut käyttäjät voivat äänestää ja kommentoida. 

Lataa sovellus tästä!

Jodel on alunperin noussut suosituksi korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa, mutta nykyään sitä käyttävät myös muut ikäryhmät. Käyttäjäprofiili painottuu 18–35-vuotiaisiin kaupunkilaisiin. Aktiivisia käyttäjiä on satoja tuhansia kuukaudessa.

Lue Jodelin mainosmuodoista tästä.

Demograafisista tiedoista voidaan päätellä, että Jodelia käyttävät myös monet ensiäänestäjät. Koska juuri näiden henkilöiden päätöksillä on pitkäaikaisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan, on tärkeää tavoittaa heidät varhaisessa vaiheessa.

Jodel mainfeed

Millaisille toimijoille Jodel sopii?

Improve Media on toteuttanut onnistuneita Jodel-kampanjoita poliittisten puolueiden ja yksittäisten ehdokkaiden lisäksi muun muassa erilaisten liittojen kanssa. Myös muut yhteiskunnalliset toimijat ministeriöistä erilaisiin viranomaistahoihin ja järjestöihin ovat hyödyntäneet Jodelia.

Lue kymmenen mainostajien useimmin kysymää kysymystä Jodelista tästä!

Yksi Jodel-mainonnan kiinnostavimpia ominaisuuksia mainostajan näkökulmasta on mahdollisuus käydä keskustelua mainostajan ja käyttäjien välillä. Jodelissa käydään runsaasti keskustelua erilaisista yhteiskunnallisista aiheista, kuten ympäristönsuojelusta, tasa-arvosta tai sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisesta. Kun mainostaja avaa keskustelun valitsemastaan aiheesta, hän pääsee näin esiintymään tämän aiheen asiantuntijana ja kutsuu käyttäjät mukaan keskusteluun.

Jodelissa käytävät keskustelut voivat auttaa käyttäjiä muodostamaan mielipiteitä poliittisista aiheista. Lisäksi Jodelin nimimerkittömyys voi rohkaista osallistumaan poliittiseen keskusteluun ilman pelkoa henkilökohtaisten mielipiteiden tai ajatusten julkaisemisesta. Improve Median toteuttamissa yhteiskunnallisissa Jodel-kampanjoissa ollaankin nähty muuhun Jodel-mainontaan verrattuna poikkeuksellisen korkeita määriä kommentteja, klikkejä ja upvote/downvote-toiminnon käyttöä.

Ihminen pitelee käsissään

Miten paljon resursseja Jodel-kampanja vaatii?

Jodelissa on valittavana useita mainosmuotoja, jotka vaativat erilaisia panostuksia budjetin ja aikaresurssien suhteen.

Tarkemmat tiedot mainosmuodoista on koottu tälle sivulle.

Display

Kuva- tai videomuotoinen display-mainos on mainostajalle yksinkertainen toteuttaa siinä mielessä, että formaatti on hyvin samanlainen kuin muiden sosiaalisen median kanavien pystyformaatti. Display-mainontaa voi ostaa näyttömäärien mukaan. Vaikka display-mainonnassa voi käyttää mainostajan yleisiä pystymainoksia, on Improve Media todennut parhaiten toimiviksi nimenomaan Jodelin ilmeen mukaisesti räätälöidyt mainokset.

Boosted Post

Vuorokauden haltuunottoina myytävä Boosted Post -mainos tarjoaa kiinnostavia mahdollisuuksia interaktioon: mainokseen voi avata keskustelumahdollisuuden, jolloin Jodelin käyttäjät pääsevät kirjoittamaan sen yhteyteen kommentteja. Esimerkiksi eduskuntavaalien 2023 alla useat puolueet ja ehdokkaat hyödynsivät keskustelumahdollisuutta Boosted Post -mainonnassa erinomaisin tuloksin. Mainostajan oma osallistuminen keskusteluun ei ole pakollista, mutta toisaalta hyväksi todetussa toteutustavassa mainostaja isännöi keskustelua esimerkiksi “kysy mitä vain aiheesta X” -kulmalla. Keskusteluaikaa voi räätälöidä niin, että kommentointi on auki vain osan siitä ajasta, jonka mainos on näkyvissä.

Improve Median kokemuksen mukaan poliittiset aiheet voivat herättää jopa kymmenkertaisen määrän keskustelua verrattuna tavalliseen kaupalliseen mainostajaan, mikä tarjoaa hienoja mahdollisuuksia kohtaamisiin käyttäjien kanssa. Samalla tämä kuitenkin myös tarkoittaa sitä, että voi olla hyvä resurssoida kampanja niin, että keskustelussa on useampia vastaajia ja vastaaminen on koordinoitua. Vastaamiseen saat myös meiltä apua: kun ostat Boosted Post -kampanjan kommentoinnilla, Improve Media järjestää tiimillesi koulutuksen, jossa käydään läpi vastaamisen käytännön ohjeita sekä kokemuksia aiemmista kampanjoista.

Optimaalinen resursointi

Jodel-kampanjan voi siis hyvin toteuttaa samalla vaivalla kuin minkä tahansa sosiaalisen median kampanjan. Toisaalta suunnittelemalla räätälöityjä aineistoja ja mahdollisesti jopa varaamalla ainakin osan päivästä Jodel-keskustelulle, on mahdollista saada kanavan kaikki potentiaali valjastettua.

Budjetin suhteen on hyvä tietää, että minimibudjetti kaikelle kampanjoinnille Jodelissa on 1000 €. Saat yksityiskohtaiset tiedot ja ajantasaisen hinnaston Jodeliin Improve Median tiimiltä.

Keskustapuolueen vastauksia Boosted Post -mainoksessa.

Miten Jodel kampanja kannattaa ajoittaa? Entä kohdentaa?

Etenkin vaalikampanjointiin liittyvän Jodel-mainonnan ajoitus ja kohdentaminen kannattaa suunnitella huolellisesti, jotta se resonoi yleisön kanssa ja saavuttaa halutut vaikutukset.

1. Ajoitus

Jodel-kampanjan ajoittaminen riippuu pitkälti siitä, mitä tavoitteita kampanjalla halutaan saavuttaa. Jos kampanjan tarkoituksena on nostaa vaalien agendalle tiettyjä aiheita tai lisätä tietoisuutta ehdokkaasta tai puolueesta ennen vaaleja, kannattaa kampanja käynnistää mahdollisimman aikaisin, jotta se ehtii saada tarpeeksi näkyvyyttä ja herättää keskustelua.

Toisaalta, jos tavoitteena on mobilisoida äänestäjiä, kannattaa kampanja ajoittaa lähemmäs vaaleja. Ennakkoäänestyksen ajankohdan lisäksi viime hetken kampanja voi auttaa muistuttamaan äänestäjiä tärkeästä päivästä ja innostaa heitä lähtemään äänestämään. Tässä on kuitenkin syytä huomioida se, että Boosted Post -mainokset myydään vuorokauden haltuunottoina, eli kaikista kriittisimmille päiville voi olla tunkua ja ne kannattaakin varata hyvissä ajoin.

2. Kohdennus

Jodelin paikallisuus on erityisen kiinnostava ominaisuus erilaisiin alueittain käytäviin vaaleihin ja muuhun päätökseentekoon liittyen. Jodel-kampanjat on mahdollista toteuttaa alueittain kohdennettuna.

Millainen kulma toimii Jodelissa?

Poliittisen toimijan on tunnettava kohdeyleisönsä ja heidän tärkeimmät huolenaiheensa, jotta hän voi luoda kampanjamateriaalia, joka resonoi heidän kanssaan. Tämä auttaa myös valitsemaan oikeat kanavat ja saavuttamaan parhaat tulokset.

Improve Median toteuttamissa kampanjoissa on havaittu, että yleisesti ottaen yhteiskunnalliset mainokset kiinnostavat Jodelin käyttäjiä enemmän kuin puhtaasti kaupalliset mainokset. Jos mainostaja on avoin keskustelulle, on tiedossa varmuudella haastamista ja joskus myös suoraa provosointia, mutta useimmiten kuitenkin asiallista keskustelua ja perusteltuja mielipiteitä arvostetaan ja puolustetaan.

Keskustan Jodel-kampanja
SDP:n Jodel-kampanja

Eduskuntavaaleissa 2023 useat puolueet toteuttivat Boosted Post -mainoksia Q+A-kulmalla.

Eräs toimivaksi havaittu kulma kampanjamateriaalille on antaa käyttäjien kysyä kysymyksiä asiantuntijalta (esimerkiksi siis yksittäiseltä ehdokkaalta, kampanjatiimin jäseneltä tai organisaatiolta). Kysymykset voi rajata tiettyyn aiheeseen. Esimerkiksi ympäristöasioihin liittyvät kampanjat voivat toimia erittäin hyvin, sillä nuoret aikuiset ovat yhä enemmän tietoisia ympäristöhaasteista ja haluavat vaikuttaa niihin. Toisaalta myös ennalta rajaamaton kysymysmahdollisuus kiinnostavan henkilön vastatessa voi olla laajasti kiinnostava.

Jodelin käyttäjät puuttuvat helposti epärehellisyyteen. He odottavat vastauksia myös haastaviin kysymyksiin ja odottavat asiallisia ja perusteltuja vastauksia. Avoin ja läpinäkyvä kommunikointi kuitenkin palkitsee ja voi parhaimmillaan lisätä luottamusta mainostavaan tahoon.

Kiinnostaako poliittinen mainonta Jodelissa?

Improve Media myy Suomen Jodel-mainonnan yksinoikeudella ja olemme tehneet lukuisia yhteiskunnallisia kampanjoita, joista kerromme lisää mielellämme. Meiltä saat ajankohtaiset hinnastot ja kaiken muun tiedon suunnittelun tueksi.

Ota yhteys:

myynti@improvemedia.fi