Julkaisijavinkit: Ohjelmallinen ostaminen julkaisijalle

Mitä on ohjelmallinen ostaminen?

Improve Media myy display-mainontaa sekä suoraan asiakkaille että ohjelmallisen ostamisen kanavissa. Ohjelmallinen ostaminen tarkoittaa sitä, että asiakas (mediatoimisto tai brändi) käyttää työkalunaan osto-ohjelmaa, mikä mahdollistaa sen, että ostoprosessi on pitkälle automatisoitua. Mainontaa ostetaan huutokauppaperusteisesti niin, että Improve Media määrittää mainonnalle pohjahinnan ja ostajien tarjoukset kilpailevat keskenään mainosnäytöistä.

Display-mainonnan ostaminen on siirtynyt viime vuosina entistä vahvemmin ohjelmallisiin kanaviin, mikä näkyy myös Improve Median myynnissä. Vaikka ohjelmallinen kauppa on ostajalle aiempaa automatisoidumpaa, on Improve Medialla kuitenkin aktiivinen rooli ohjelmallisessa myynnissä esimerkiksi erilaisessa seurannassa, optimoinnissa ja sopimuksissa. Improvelaiset tapaavat säännöllisesti ohjelmallisen ostamisen ammattilaisia ja seuraavat alan kehitystä. Ohjelmallinen myynti vaatii uusien kanavien käyttöönottoa ja olemassaolevien myyntikanavien ylläpitämistä.

Miten ohjelmallinen myynti eroaa suoramyynnistä julkaisijan näkökulmasta?

Ohjelmallisessa ostamisessa hintakilpailu on kovaa, mikä voi näyttäytyä julkaisijalle suorakampanjoita pienempinä tuloina. Improve Median ketjutukset varmistavat kuitenkin sen, että paikoilla näkyy aina sellainen mainos, suora tai ohjelmallinen, mistä on tarjolla paras hinta.

Ohjelmallinen ostaminen eroaa toimintalogiikaltaan siinä, että kiinnostuksen kohteena on ensisijaisesti yleisö, eikä välttämättä media. Ohjelmallisen ostajat hyödyntävät oikean yleisön tavoittamiseksi tyypillisesti erilaisia algoritmejä. Julkaisijan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että on tärkeää pyrkiä siihen, että mainospaikat ovat mahdollisimman tehokkaat erilaisilla määrällisillä ja laadullisilla mittareilla.

Mitä julkaisija voi tehdä parantaakseen suoritustaan ohjelmallisessa ostamisessa?

  • Viewability: Ohjelmalliset ostajat saattavat karsia kampanjoista suoraan pois sellaiset paikat, joiden näkyvyys käyttäjille on alhainen. Lue tästä lisää viewabilityn parantamisesta.
  • CPC-optimointi: Ohjelmallisessa ostamisessa näyttöjä optimoidaan usein kohti klikkausta. Julkaisijan tehokkain keino parantaa CPC-suoritusta on kehittää viewability-lukua. Mainoksen näkyvyys on suoraan sidoksissa korkeampiin klikkimääriin.
  • Ads.txt: Ohjelmalliset ostajat haluavat ostaa mainosinventaaria valtuutetuilta myyjiltä. Osto-ohjelmat pyrkivät tunnistamaan tällaiset myyjät verkkosivuilla ylläpidetyistä Ads.txt-tiedostoista. Lue lisää ja tarkista Improve Median ajantasainen Ads.txt-suositus tästä.
  • Formaatit: Improve Media seuraa ja pyrkii tarjoamaan ostajille halutuimpia formaatteja. Julkaisijan ohjelmallinen suoritus paranee huomattavasti, kun tarjolla on monipuolisesti erilaisia mainospaikkoja.

Ota meihin yhteyttä, niin katsotaan yhdessä läpi, miten ohjelmallisen ostamisen suoritusta voidaan kehittää.