Sparrailuapua ja uusia oivalluksia – suunnittelijan kokemuksia Improven ideapalavereista

Tiedätkö, millaisia ratkaisuja Improve Media tarjoaa display-mainonnassa tai Jodelissa? Ovatko ideapalaverit tuttuja? Lue tästä useaan Improve Median ideapalaveriin osallistuneen GroupM:n Essin vinkit ja kokemukset:

Kuka olet ja mitä teet? 

Olen Essi Vuokko ja toimin digisuunnittelijana GroupM:llä. Improve Media on tullut mediatoimistossa työskennellessä tutuksi ja yhteistyö on alusta asti toiminut tosi hyvin

Mitä Improve Median ideapalaverissa tehdään? 

Ideapalaverissa istutaan alas ja käydään läpi etukäteen valmisteltua aineistoa jossa Improven accountti on ideoinut jo valmiiksi asiakkuuksiin sopivia ehdotuksia eri mainosmuotojen ympärille. Ideapalaverissa saa siis heti konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisia ratkaisuja asiakkuuksiin voisi tarjota. Tässä erityisen positiivista on visuaaliset mockupit joiden avulla ideoista saa heti kiinni, ja joilla voi tarvittaessa avata ideoita myös asiakkaille.

Millaisiin tarpeisiin uskot, että ideapalaverista voi olla apua? 

Erityisesti silloin, jos haluaa kokeilla jotain uutta ja/tai Improven tarjoamat ratkaisut eivät ole kirkkaana muistissa. Ennalta kootun materiaalin saa myös palaverin jälkeen omaan käyttöön, jolloin ideoita voi esittää myös asiakkaille mockupien kera, mikä helpottaa perusteluja ja suosituksia laadittaessa.

Miten planneri voi valmistautua ideapalaveriin? 

Ennen palaverin alkua plannerille lähetetään kysymyksiä hänen asiakkaistaan ja näiden vastausten perusteella hänelle kootaan dekki johon ideat on laadittu juuri hänen asiakkaidensa tarpeet huomioiden.

Oletko itse kokenut ideapalaverit hyödyllisiksi? 

Kyllä, ideapalavereista olen saanut paljon hyviä ideoita omiin asiakkuuksiin ja sparriapua tarvittaessa.

Suositteletko Improve Median ideapalaveriin osallistumista muillekin? 

Ehdottomasti!

Buukkaa ideapalaveri Elinan tai Karoliinan kanssa. Korona-aikana voit osallistua ideapalaveriin etänä kotitoimistoltasi käsin. Ideapalavereissa suunnitellaan asiakkaalle toimivimmat mahdolliset mainosratkaisut tavoitteisiin pääsemiseksi. Ideapalaverit auttavat suunnittelijaa työssään ja samalla muistuttelevat Improven monipuolisista mainosratkaisuista,  jotka ovat saattaneet ajan saatossa suunnittelijalta unohtua. Ideapalavereissa pyritään saavuttamaan useampi tavoite, kuratoimalla kullekin asiakkaalle yksilöllinen, mutta holistinen mediasuunnitelma.