Miksi valita Improve Median verkosto? Neljä olennaista hyötyä mainostajalle

Improve Median verkosto tarjoaa ainutlaatuisista yleisöistä muodostuvan kokonaisuuden. Tässä blogissa valotamme, miten monipuolinen mediavalikoima sekä kohdennetut harrastus- ja hyöty-ympäristöt voivat vahvistaa kampanjoitasi.

1. Pirstaloitunut yleisö

Kuten tiedämme, display-mainonnan avulla mainostajat tavoittavat suuren joukon ihmisiä eri sivustoilla ja alustoilla. Verkossa on lukemattomia verkkosivustoja, sovelluksia ja somekanavia, joissa yleisösi voi liikkua. Fragmentoituneet eli pirstaloituneet yleisöt ovat yleinen piirre digitaalisessa maisemassa. Yleisö kun ei ole vain yksi suuri massa, vaan useimmiten ne ovat ennemminkin nippuja, joita yhdistää (ja erottaa!) lukuisat eri harrastukset, mielenkiinnon kohteet ja intohimot. Massayleisön rinnalla elääkin lukuisia mikro- tai niche-yleisöjä, joiden verkkorutiineihin kuuluu muutakin kuin sosiaalinen media ja uutissivustot. 

Improve Media tarjoaa yhden oven kautta käsiksi pääsyn lukemattomiin pirstaloituneisiin yleisöihin, jotka ovat niputettu toimestamme myös laajemmiksi kohderyhmiksi. Siksi onkin tärkeää, että esimerkiksi suurimpien uutismedioiden rinnalla, yleisö tavoitetaan myös heille tärkeillä, pienemmillä kotimaisilla sivustoilla, jotta mainonnan mieleenpainuvuus ja yleisöjen monipuolisuus voidaan paremmin taata kampanjasuunnittelussa. 

Toisin sanoen, muistamalla yleisöjen liikkumisen myös pienemmillä ja hajaantuneimmilla saiteilla mediasuunnitelmia tehdessä:

  1. Tarjoat verkossa liikkujille mahdollisuuden laajempaan altistumiseen mainonnalle,
  2. Mainostajille mahdollisuuden tarkempaan kohdentamiseen sekä 
  3. Vahvistat brändiä entisestään.

2. Monimuotoisuus yleisössä ja mediavalikossa

Eri mediavalinnat tavoittavat erilaisia yleisöjä. Mainostajat voivat hyödyntää monipuolisuutta tavoittaakseen sekä laajan makroyleisön että tarkan mikroyleisön. Esimerkiksi joillakin ihmisillä on taipumusta käyttää enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa, kun taas toiset saattavat lukea uutissivustoja, selata reseptejä tai etsiä tietoa harrastuksistaan. Monipuolisen mediavalikon avulla voit tavoittaa mahdollisimman erilaisia ihmisiä ja varmistaa, että mainoksesi näkyvät useissa eri yhteyksissä. Kun mainos nähdään useammassa eri yhteydessä, myös muistettavuus luonnollisesti paranee. 

Monimuotoisuus mediavalikossa takaa useamman tavoitteen toteutumisen. Laajan näkyvyyden rinnalle onkin tärkeää ottaa myös niche-yleisöt, jotta kampanjat skaalautuvat tehokkaammin ja monipuolisemmin. Monimuotoisuuden lisääminen kampanjasuunnittelussa on myös kilpailuetu, jolloin näkyvyys on huomattavasti laajempaa ja mieleenpainuvampaa kuin sellaisilla mainostajilla, jotka keskittävät mainonnan vain yhteen tai kahteen massa-alustaan.

3. Hyöty-ympäristöt

Improve Median verkosto muodostuu useista kymmenistä pienemmistä verkkosivustoista, joista osaa voidaan pitää niin kutsuttuina hyöty-ympäristöinä. Hyöty-ympäristö tarjoaa käyttäjälleen nimensämukaisesti konkreettista hyötyä esimerkiksi reseptien muodossa, kuten Annin Uunissa tai asiakastietojärjestelmänä yrittäjälle, kuten Asiakastieto. Tällaisessa ympäristössä mainostaja löytää yleisönsä jonkin tälle tärkeän arkisen toiminnan parissa, mikä tuo vaihtelua esimerkiksi some-syötteen tai uutisvirran rinnalle ja voi täten lisätä mainonnan mieleenpainuvuutta entisestään

4. Harrastus – ja intohimoympäristöt

Harrastus ja intohimoympäristöjen tehtävä mainonnan alustana on samantyylinen kuin hyöty-ympäristöjen. Harrastus- ja intohimoympäristöt liittyvät kuitenkin pelkän hyödyn lisäksi myös johonkin käyttäjälle mieluisaan tekemiseen tai intohimoon. Tällaiset sivustot voivat palvella esimerkiksi pyöräilijää, kuten Fillaritori, jalkapallosta kiinnostunutta selaajaa, kuten Futisforum tai urbaania ravintolafiilisteliijää, kuten City.fi. Harrastus- ja intohimoympäristöjen hyöty on sama kuin hyöty-ympäristöjen. Kun mainontaa näkee somen- ja muiden massa-alustojen rinnalla myös itselle mieluisten asioiden äärellä, lisää se osaltaan mainonnan muistettavuutta ja mielenpainuvuutta. 

Johtopäätöksiä verkostomainonnasta

Fakkiutuminen siis yhteen tai kahteen mediaan ei kannata, jos haluat että kampanjasuunnitelmasi on aidosti monipuolinen myös verkossa. Kaikkien suosimilla massa-alustoilla mainostaminen palvelee tiettyä tarkoitusta, mutta sen rinnalle on hyvä nostaa myös monipuolistavia vaihtoehtoja takaamaan, että mainonnan muistettavuus lisääntyy myös niche-yleisöissä ja -alustoilla. Näin saat mainonnan skaalautumaan entistä pidemmälle ja vietyä mainonnan lonkerot myös sellaisiin lokeroihin, joita esimerkiksi kilpailijasi eivät välttämättä tule ajatelleeksi. Makrovision lisäksi on elintärkeää nähdä myös mikrotaso, jonka tavoitat helposti Improve Median kautta. 

Ota yhteys:

Senior Account Manager & Programmatic Specialist
Elina Niskanen
elina.niskanen@improvemedia.fi
040 743 2820