Myyntiehdot

Improve Median yleiset myyntiehdot

Improve Median myyntiehtoja sovelletaan kun mainostaja, mediatoimisto, mainostoimisto tai muu mainonnan palveluyritys (jäljempänä “Mainostaja”), ostaa mainontaa Improve Media Oy:ltä. Mainontaa ostaessaan Mainostaja sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä myyntiehtoja sekä osapuolten kulloinkin erikseen sopimia ehtoja.

1. Aineistojen toimitus

Mainostaja on vastuussa aineistojen toimittamisesta ajoissa ja Improve Median edellyttämässä muodossa. Aineistot tulee toimittaa Improve Median voimassaolevien aineisto-ohjeiden mukaisesti osoitteeseen aineisto@improvemedia.fi. Improve Media ei vastaa myöhässä toimitettujen kampanjoiden alkamisesta sovittuna ajankohtana.

2 Peruutukset

Peruutuksen voi tehdä veloituksetta kahta viikkoa (14 vuorokautta) ennen aineistopäivää. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin veloitamme 50% kampanjan nettohinnasta. Aineistopäivän jälkeisistä peruutuksista veloitamme 100% koko kampanjan nettohinnasta.

3. Reklamaatiot

Kampanja katsotaan toteutuneeksi mikäli se määräaikaan mennessä saavuttaa 95 % sovituista näytöistä. Mikäli näytöistä yli 5 % jää puuttumaan, kampanjaa voidaan asiakkaan luvalla jatkaa päättymispäivän jälkeen tai vaihtoehtoisesti ajaa jäljelle jääneet näytöt seuraavan kampanjan yhteydessä. Kampanja mitataan Improve Median käyttämällä mainonnanhallinnan järjestelmällä.

4. Improve Median vastuu julkaisemisessa

Improve Median vastuu mainoksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen. Myöhässä tulleiden mainosaineistojen reklamaatioita ei käsitellä.

Verkoston luonteesta johtuen näkyvyyttä yksittäisissä medioissa ei voida erikseen taata, jollei asiasta ole tehty erillistä sopimusta.

5. Maksuehto

Maksuehtona on 14 päivää netto, viivästyskorko lain mukainen. Laskua koskevat huomautukset on tehtävä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa laskun lähettämisestä.

6. Aineistojen säilytys

Kampanjan julkaisemisen jälkeen Improve Media ei ole velvollinen säilyttämään sitä varten toimitettua aineistoa.

7. Mainosaineistojen sisältö

Mainostaja vastaa kaikissa tapauksissa mainosaineistojen sisällöstä sekä seurannan toimittamisesta.

8. Luottamuksellisuus

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa yhteistyönsä kannalta luottamuksellisiksi ymmärrettävät tiedot ja sitoutuvat olemaan luovuttamatta niitä ulkopuolisille ja käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.