Naiset

Kohderyhmässä on erilaisia naisten vapaa-ajan viettoon ja harrasteisiin keskittyviä medioita. Kohderyhmästä löytyy muun muassa kotiin ja sisustamiseen sekä muotiin ja ruokaan liittyviä medioita, joissa naisten osuus kävijöistä korostuu.

Naisia 64%
Korkeasti koulutettuja 42%
Työssäkäyviä 53%
Alle 25v 14%
25–55v 53%
Yli 55v 33%

Mediat kohderyhmässä Naiset