Kesäisiä museoseikkailuja ja AB-testausta – Vuosi 2019 sisälsi monimuotoisia Jodel-kampanjoita

Loppukeväästä 2019 tehtiin suomalaisen verkkomainonnan historiaa, kun ensimmäiset suomalaiset mainostajat lähtivät raivaamaan tietä muille mainostamalla urbaanien nuorten aikuisten suosimalla sosiaalisen median alustalla. Mainonnan vastaanotto edustikin käyttäjäkuntaansa: alustalla nähdyt mainokset herättivät jodlaajissa keskustelua, huumoria ja tärkeitä kysymyksiä.

Jodelia pidetäänkin ylivoimaisena mediana, kun halutaan puhutella 18–26-vuotiaita moderneja ja urbaaneja nuoria aikuisia sellaisella alustalla, jossa nämä käyttävät peräti 20 minuuttia sessiota kohden. 

Alla muutamia esimerkkejä nuoria urbaanikkoja puhutelleista mainoksista.

Museokortti aktivoi nuoret aikuiset suunnittelemaan unelmiensa museokierroksen

Loppukeväästä 2019 Museokortti toteutti onnistuneen Jodel-kampanjan, jossa tavoitteena oli saada nuoret aikuiset esittelemään toiveidensa museokierros Suomen suvessa. Palkinnoksi kiinnostavimman idean toteutumiskustannukset maksettiin. 

Kampanja keräsi huikean määrän kommentteja ja kysymyksiä, joihin oli OJ, eli moderoija paikalla vastaamassa. 

Markkinointitoimisto Hopkinsin mukaan kampanjassa olennaisinta olivat hakemukset: haluttiin saada kiinni etenkin nuoria hakijoita. Jodelista saatiin kiinni toivottu nuorten aikuisten kohderyhmä. Hakemusten lisäksi kampanja keräsi vuorokauden aikana 173 kommenttia ja 535 upvotea, eli reippaasti yli vuoden 2019 benchmarkien. 

Kampanjan onnistumiseen voidaan nähdä vaikuttaneen moni tekijä: kohderyhmää puhutellut aktivoiva viesti, kysymyksiin vastaamassa ollut reipas OJ, eli Original Jodler sekä kohderyhmää kiinnostanut palkinto motivoimassa hakemuksen lähettäjiä. 

McDonald’sin rekrykampanja sai jodlaajat kyselemään erilaisista vuorovaihtoehdoista

McDonald’s käynnisti lokakuussa Jodelissa rekrykampanjan, jossa haettiin työntekijöitä suosittuun perheravintolaan. Kampanja keräsi runsaasti kysymyksiä erilaisista työvuorovaihtoehdoista sekä työn ja opiskelun yhteensovittamisesta. 

Kampanjan onnistumiseen vaikutti ainakin se, että paikalla oli kannustava ja neuvokas OJ vastaamassa kysymyksiin sekä korjaamassa virheellistä tietoa työvuoroista oikeiksi. OJ vastasi rennolla otteella kampanjan saamiin lukuisiin kysymyksiin. Kysymysten joukkoon mahtui myös kiitosta mainostajan läsnäolosta keskustelussa, joka onkin Boosted postille uniikki etu. 

Sen lisäksi että jodlaajat saivat vastaukset heitä askarruttaviin kysymyksiin, kampanja keräsi kahden vuorokauden aikana 241 kommenttia ja 1055 upvotea, jotka ylittävät reilusti vuoden 2019 benchmarkit.

Subway testasi useita eri mainosmuotoja, joista orgaanisin palkittiin

Perheravintola Subway testasi useaa eri luovaa ratkaisua Jodelissa keväällä toteutuneessa kampanjassaan. Testissä oli neljä erilaista kuvaa, joista puolet näyttivät ns. klassiselta some-mainokselta ja puolet orgaaniselta Jodel-postaukselta. 

Merkittävä löydös olikin se, että orgaaniselta näyttävät mainokset toimivat klassisia yleisluontoisia mainoksia paremmin. Tämä oli hieno osoitus siitä, kuinka alustan käyttökokemuksen ymmärtäminen parantaa tuloksia sosiaalisessa mediassa. Luova valinta voi viestiä käyttäjille esimerkiksi siitä, että tämä ymmärtää mainoksen kontekstia ja median käyttäjäkuntaa.

Jodelin hyödyksi on AB-testausten yhteydessä havaittu myös se, että alustalta saatua käyttäjien palautetta voi hyödyntää muillakin some-alustoilla. Kun esimerkiksi mainosviestiin reagoidaan negatiivisesti Jodelissa, pystytään palautteen pohjalta uusi viestin kärki vaihtamaan myös muihin kanaviin.

Lyhyt vertikaalivideo taipuu myös Jodeliin

Jodelissa nähtiin vuoden 2019 aikana useita onnistuneita videokampanjoita. Videon voi ostaa joko display-muodossa pidemmäksi ajaksi tai boosted postina vuorokaudeksi kerrallaan. Muodoksi riittää perinteinen 9:16-muotoinen formaatti ja somemainonnalle tuttuun tyyliin: mitä lyhyempi video, sen paremmat tulokset. 

Muun muassa Panda ja HBO Nordic mainostivat Jodelissa videota hyödyntämällä. Molemmissa kampanjoissa oli otettu huomioon videomainonnalle tärkeät seikat: video oli lyhyt ja mainostava brändi kävi ilmi jo ensimmäisten sekuntien aikana. 

Videokampanjoissa voi kuvien tapaan aktivoida äänestämisen upvotien ja downvotien muodossa. Mikäli videon ostaa puolestaan Boosted Postina, saa siihen tekstipostausten tapaan kommentoinnin päälle mainostajan näin halutessa.

Vuoden 2019 opit Jodel-mainonnasta

Vuosi 2019 osoitti lukuisten kampanjoiden avulla, että Jodelin etu on sen erittäin sitoutunut käyttäjäkunta: mikrovaikuttajakampanjoiden tapaan, Jodelissa kommentoidaan ja äänestetään ahkerasti ja seurataan sivusta muiden käymää keskustelua. Jodelissa vietetään keskimäärin 20 minuuttia kerrallaan.

Huomiomme onnistuneista Jodel-kampanjoista:

  1. Boosted Postissa kommentoinnin ollessa päällä, on paikalla hyvä olla OJ, Original Jodler, vastaamassa käyttäjien kysymyksiin. OJ vastaanotetaan Jodelissa myönteisesti ja useimmiten OJ:n puuttuessa, tämän perään kysellään. Boosted Post tarjoaakin mainostajalle modernin markkinoinnin trendin: mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa.
  2. Aktivoiva viesti kannustaa keskustelemaan. Oli kyseessä sitten lempituotteen paljastamiseen kehottaminen, unelmien matkan suunnittelu tai hyväntekeväisyyskohteen äänestäminen, aktivoiva viesti saa jodlaajat innostumaan.
  3. Orgaanisuus ja aitous palkitaan. Jodel palkitsee orgaaniset ja aidot mainostajat oli mainosmuoto sitten jodel-postausta muistuttava kuva tai OJ:n rento, mutta reipas vastaustyyli. Tällainen mainostaminen viestii usein mainostajan ajan hermoilla elämisestä, mikä onkin jodlaajille tärkeä arvo, Jodelin käytön perustuessa nimenomaan ajankohtaisten ilmiöiden ympärillä käytyyn kuhinaan.

Näiden oppien myötä, toivotamme kaikille menestyksekästä uutta vuosikymmentä ja kiitämme kuluneesta vuodesta, jolloin pääsimme yhdessä tekemään suomalaisen markkinoinnin historiaa!

Karoliina Kupari, Account Manager @ Improve Media