HelsinkiMission @Mielenmaisema-kanava avasi Jodelissa keskustelun yksinäisyydestä

Improve Media toteutti yhteistyössä mainostoimisto Bob the Robotin kanssa Jodel-kampanjan HelsinkiMissiolle, jossa avasimme @mielenmaisema-kanavan järjestön päivystäjien ja neuvoa ja tukea tarvitsevien jodlaajien kohtaamisille. Kanava keräsi lyhyessä ajassa satoja jodlaajia keskustelemaan muun muassa yksinäisyydestä ja ihmissuhteista. 

HelsinkiMissio on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka pyrkii toiminnallaan vähentämään yksinäisyyttä ja lisäämään hyvinvointia. HelsinkiMission visio on, että kaupungissa kukaan ei jää yksin. Jodelissa päivystivät HelsinkiMission työntekijät koko kesän 2020 ajan. Haastattelimme heitä kampanjasta, sen synnyttämästä keskustelusta sekä Jodelista kanavana HelsinkiMission kaltaisille järjestöille. 

Koronakevät antoi kampanjalle siivet

Mielenmaisema-kampanja sai sysäyksen koronapandemian myötä yleistyneestä eristäytymisestä ja sitä kautta yksinäisyyden lisääntymisestä monille oudossa ja erilaisessa tilanteessa. HelsinkiMissio halusi kertoa nuorille aikuisille, että kuka tahansa voi tuntea pahaa oloa ja uudessa tilanteessa sen olevan jopa normaalia. Kampanjalla haluttiin viestiä avun olevan lähellä ja ettei kenenkään tarvitse jäädä poikkeustilanteessa yksin. 

Suurimmassa osassa jodlauksia olikin teemana ahdistus sekä yksinäisyys. Lisäksi kevään aikana @mielenmaisema-kanavalle ilmestyneissä jodlauksissa esiintyi pohdintoja ja kysymyksiä nuoren aikuisen elämästä ja siihen liittyvistä paineista ja ihmissuhteista.

Korona-ajan vaikutus näkyi kanavalla erityisesti yksinäisyyteen, ihmissuhteiden ylläpitämiseen ja toimintakyvyn laskuun liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi siinä, että nuoren on ollut vaikea tarttua arkisiin askareisiin, hoitaa velvollisuuksiaan tai vaikka poistua kodin ulkopuolelle asioimaan. Toisin sanoen, toimiminen omassa arjessa oli tavalla tai toisella vaikeutunut. Korona myös mainittiin useissa nuorten aikuisten aloittamissa jodlauksissa.

Jodelissa keskustelu aroistakin asioista onnistuu

HelsinkiMission työntekijät kokivat, että Jodelin suoma anonymiteetti madalsi keskusteluun osallistumisen kynnystä, sillä omalla nimellä voi olla vaikeampia lähestyä auttajia. HelsinkiMission @Mielenmaisema-kanavalla myös muilta jodlaajilta saatu vertaistuki muiden kanavan käyttäjien taholta nousi päivystäjien lisäksi tärkeäksi osaksi kampanjan toimivuutta. 

Jodelissa useimpiin kysymyksiin vastaaminen oli päivystäjille helppoa sen jälkeen, kun alustaan ja kanavan henkeen oli totuttu. Joihinkin kysymyksiin kanavan päivystäjät konsultoivat toisten tiimien asiantuntijaa.  

“On hyvä varata aikaa Jodelin vastauksiin, koska vastaukset ovat julkisia ja näkyvät kaikille kanavan käyttäjille. On hyvä myös miettiä, että vastaus on riittävän yleisellä tasolla, olla empaattinen ja huomioida myös muiden jodlaajien mahdolliset vinkit ja vertaistuki.” 

Kanavalla päivysti yhteensä kuusi HelsinkiMission työntekijää. 

Yksinoloa vai yksinäisyyttä?

HelsinkiMission Jodelissa päivystäneet työntekijät muistuttavat, että jokainen meistä kaipaa joskus yksin olemista ja rauhaa, ja silloin kyse ei ole yksinäisyydestä. Myös ohi meneviä ikävältä tuntuvia yksinäisyyden kokemuksia on lähes kaikilla, ja niitä voi kokea myös ollessa ihmisten ympäröimänä. 

“Yksinäisyydestä voi ja kannattaa puhua. Myös anonyymi keskustelu ja vertaistuki voivat olla avuksi. Uusia ystäviä voi löytää missä iässä tahansa esimerkiksi harrastusten, työn tai opiskelun parista. Myös erilaisista yhteisöistä, naapureista, netistä tai vapaaehtoistyöstä voi löytää tärkeitä sosiaalisia kontakteja. Jos yksinäisyys alkaa haitata merkittävästi päivittäistä elämää, on hyvä puhua asiasta jonkun kanssa. Tarvittaessa yksinäisyyteen on saatavilla myös ammattiapua. Älä jää yksin.”

Sen lisäksi että Jodelissa tavoitti HelsinkiMission nuorten aikuisten kohderyhmän hyvin, päivystäjät kokivat Jodel-kampanjassa erityisen onnistuneeksi sen, että yhteistyö ja avunanto olivat kanavalla tärkeässä roolissa. Päivystäjien lisäksi jodlaajat saivat vertaistukea toisiltaan. 

“Sen määrä ja laatu yllätti positiivisesti.”

HelsinkiMissio kohtaa nuoret siellä missä he ovat

HelsinkiMission kampanjassa ajettiin nuoria kanaville Boosted Postilla. 

“Sitä kautta moni nuori kiinnostui kanavasta ja lähti mukaan keskustelemaan mieltä painavista asioista. Meille oli erittäin tärkeää olla kampanjan aikana siellä, missä nuoretkin ovat ja kertoa, miten elämän solmukohtiin sekä yksinäisyyden tunteeseen voi saada apua HelsinkiMissiosta ammattilaiselta tai koulutetulta tukihenkilöltä.”

Myös monet jodlaajat ilahtuivat kampanjasta ja tulivat kanavalle antamaan kampanjasta kiitosta. Jodel voikin olla sopiva alusta vaikeistakin asioista keskustelemisen ja vertaistuen löytämisen lisäksi myös anonyymille tunnustuksen antamiselle, sen jälkeen kun itse on päässyt taas jaloilleen. 

Karoliina Kupari, Account Manager @ Improve Media