Helsingin Pelastuslaitos avasi oman kanavan Jodelissa onnistuneesti

Helsingin Pelastuslaitos lähti Jodeliin keväällä 2022 omalla kanavallaan @stadinbrankkari

Ennen toteutukseen lähtemistä tunnistettiin, että Jodelissa keskustellaan vilkkaasti lähialueiden tapahtumista, erilaisista onnettomuuksista ja uusista opinnoista sekä hakuprosessista.

Pelastuslaitoksen oman Jodel-kanavan toteutuksessa erityisen tärkeää oli saada kiinni potentiaalisia pelastuskoululaisia, kasvattaa tietoisuutta hakuprosessista sekä herättää kiinnostus kouluun hakemisesta. Muita ajankohtaisia aiheita olivat onnettomuustiedottaminen, työnantajamielikuva sekä erilaiset paloturvallisuuteen liittyvät nostot.

Kokonaisuuteen kuului yhteensä yhdeksän Boosted Postia eli noin 3 nostopäivää kuukausittain. Jodelissa haluttiin olla läsnä vaihtuvilla teemoilla Boosted Post -päivinä, eikä niinkään päivystää säännöllisesti kanavaa.

Paljonko resursseja oman Jodel-kanavan pyörittäminen vaati, viestintäasiantuntija Antti J. Salminen?

Suurin työ oli alkuun saada kollegoita vakuutettua uuden kokeilusta. Perustelutyötä joutui tekemään paljon, mutta käytetty raha oli suhteessa esimerkiksi lehtimainontaan pientä.

Ajankäytön puolesta vastaamiseen mennyt aika ei juurikaan eroa Instagramin, Facebookin ja Jodelin välillä. Jodeliin oli jopa selkeämpää vastailla ajankäytön näkökulmasta, sillä ne olivat selkeitä kokonaisuuksia: Boosted Post -päivän sessio tuli, kysymyksiin vastattiin ja sitten jatkettiin muita hommia. Vertailukohtana muista some-kanavista tulvii kommentteja kellon ympäri.

Henkilökuntaa oli kaksi palotarkastajaa, kolme pelastuskoululaista, turvallisuussuunnittelija ja minä. 

Vaihtelevissa teemoissa oli mukana viestintäyksikön päällikkö, pelastuspäällikkö, pelastuskomentaja ja ensihoidon kenttäjohtaja.

Millaiset tavoitteet olivat ja miten niihin päästiin?

Yleisenä tavoitteena oli saavuttaa nuoria uusissa kanavissa ja tavoitteessa onnistuttiin sikäli, että Jodelin käyttäjät ovat pääosin nuoria. Konkreettisempaa onnistumista havaittiin pelastuskoulun haussa, sillä hakijoita saatiin entistä monipuolisemmin eri ryhmistä ja erityisesti ei-kantasuomalaiset nimet korostuivat aiempiin hakuihin nähden. Hakijoiden moninaisuus siis kasvoi ja kurssi saatiin täyteen.

Millainen kokemus tämä oli ja miten yhteistyö meidän kanssamme sujui?

Kokemus oli hyvä. Yhteistyö teidän kanssanne sujui hyvin, se oli mutkatonta ja ammattimaista. Monilta meiltä tuli palautteena, kuinka kivaa ja läsnäolevaa Jodelia on tehdä. Näen, että Jodelin tekemistä kannattaisi jatkaa erityisesti rekrytointien osalta.

Miten oma Jodel-kanava avataan?

Yrityksen oman Jodel-kanavan toteuttaminen onnistuu Improve Median kautta. Me koulutamme, ideoimme ja tarjoamme tukea koko prosessin läpi.

Kiinnostaako oma Jodel-kanava? Laita viestiä tai soita, niin mietitään yhdessä lisää.

Alkuun Jodel-projektissa sinut saattaa:

Product Manager
Ira Vihma
ira.vihma@improvemedia.fi
040 760 8115