Case: A-lehdet – Improve Media Header Bidding taipuu moneen

Lue, kuinka A-lehdillä kuvaillaan Improve Median header bidding -ratkaisua, yhteistyötä ja tuloksia.