Sijoittaja.fi

Sijoittaja.fi on sijoittajan tietopalvelu, joka on rakennettu vain sijoittajien etuja ajatellen. Sijoittaja.fi tarjoaa puolueetonta tietoa sijoittamisesta sekä yksityis- ja ammattikäyttöön soveltuvat sijoittajan työkalut, jotka auttavat säästämään kuluissa, pienentämään riskiä ja parantamaan tuottoa.

Ikä

<15 v 0%
16-25 v 15%
26-35 v 21%
36-45 v 19%
45-55 v 18%
56+ v 27%

Sukupuoli

Mies 70%
Nainen 30%

Koulutus

Peruskoulun ala-aste 1%
Peruskoulun yläaste 5%
Ammattiopisto -oppilaitos tai koulu 20%
Lukio 12%
Korkea-aste: yliopisto korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu 63%

Työ

Työssä 61%
Tällä hetkellä työtön 3%
Eläkkeellä 20%
Opiskelija 11%
Muu 5%