Aineisto-ohjeet

Aineiston toimittaminen
Mainosaineistot
HTML5-ohjeet
Mainosmuodot ja kilotavurajoitteet
Adform ja Rich Media -toteutukset

 

Aineiston toimittaminen

Kampanjamateriaalit tulee toimittaa seuraavasti

 • Kuvatiedostot ja mainostägien kautta tulevat mainokset 2 arkipäivää ennen kampanjan alkua.
 • Erikoismainosmuodot (video, DHTML, interstitiaali jne.) 5 arkipäivää ennen kampanjan alkua.

Esimerkiksi, jos tavallisen kuvatiedoston sisältävä kampanja alkaa maanantaina, aineisto tulee olla toimitettuna edellisen viikon torstaina klo 12 mennessä.

Aineistotoimitukseen tulee sisältyä aineiston lisäksi seuraavat tiedot

 • Mainostajan nimi
 • Kampanjan nimi
 • Kampanjan ajankohta (alkamis- ja päättymispäivämäärät tai kampanjapäivät)
 • Kampanjan näyttömäärä(t)
 • Mainostuotteet ja -muodot (esim. Miehet-paketti; 980×400, 300×300 ja 160×600)
 • Kampanjan WWW-osoite, johon mainoksen tulee klikatessa ohjata sekä tarvittaessa utm-parametrit asiakkaan Google Analyticsiä varten
 • Mainostajan yhteystiedot
 • Materiaalin toimittajan yhteystiedot

Aineisto-osoite

Toimita aineistot sähköpostitse osoitteeseen: aineisto@improvemedia.fi

Kampanjamateriaali tulee toimittaa gif, jpeg, png tai html5 muodossa.

Huomioitavaa

Mikäli mainosmateriaalia ei toimiteta yllä olevien toimitusohjeiden mukaisesti, tai materiaaleissa on teknisiä ongelmia, palautamme materiaalin lähettäjälle. Pyrimme informoimaan mainostajaa mainosmateriaalin viallisuudesta hyvissä ajoin. Improve Media säilyttää oikeuden olla hyväksymättä asiatonta tai Suomen lain vastaista mainosmateriaalia.

Mainokset aktivoidaan kampanjan käynnistämispäivänä viimeistään klo 10.00. Improve Media ei ole vastuussa, mikäli kampanjan aloitus viivästyy johtuen mainosmateriaalin liian myöhäisestä toimituksesta tai viallisesta mainosmateriaalista. Sovitun aloitusajankohdan muuttamisesta tulee sopia erikseen oman yhteyshenkilön kanssa.

Kampanjaraportti toimitetaan asiakkaalle viimeistään kampanjan päättymistä seuraavan viikon perjantaina, ellei muuta ole sovittu.

Mainonnanhallinnan ja asiakastuen yhteystiedot

aineisto@improvemedia.fi

+358 (0) 50 3379 719

 

Mainosaineistot

 Mitä kuvatiedostoja bannereissa voi käyttää?

Mainosten tiedostomuoto voi olla JPG, PNG ja GIF. Väriavaruutena käytetään RGB:tä. Tiedostokoot riippuvat mainosmuodosta. Mitä isompi pinta, sen isompaa kuvatiedostoa voi käyttää. Tarkemmat tiedot aineistokohtaisista ohjeista alla.

Emme näytä enää flash-mainoksia, koska kaikki selaimet eivät tue niitä.

 Laajenevat bannerit

Laajenevissa bannereissa on noudatettava samoja sääntöjä kuin vanhojen flash-mainosten kanssa. Banneri saa laajentua vasta, kun hiiren kursori on ollut mainoksen päällä vähintään 0,5 sekuntia. Samoin mainoksen äänet saavat alkaa vasta, kun kursori on ollut mainoksen päällä vähintään 0,5 sekuntia.

 Paraati-tapetti

Sivuston taustan ja paraatipaikan kattava mainos on mahdollista saada seuraaville verkostomme sivustoille:
Aamukampa.net
Apu.fi
Asennemedia
Auto1.fi
Blogit.fi
Demi.fi
Eeva.fi
Fitfashion.fi
Goal.com
Ilmainensanakirja.fi
Iltamakasiini.fi
Image.fi
Kotivinkki.fi
Lily.fi
Livetaajuus.fi
Maku.fi
Mondo.fi
Moottoripyora.org
Petsie.fi
Randomi.fi
Seiska.fi
Sportti.com
Styleroom.fi
Suomi24.fi
Tuulilasi.fi
Urbaanisanakirja.com
Vivas.fi
Voihyvin.fi

HTML5-ohjeet

File Structure

Each HTML5 banner should be archived as a ZIP file that contains the following files:

 •  A metadata file called metadata.json, this file defines the banner size and its main html-source. This file is placed in the root folder of the zip archive:
{
"width" : 980,
"height": 120,
"source": "index.html"
}
 • The source HTML-file as declared in the metadata file. The file is also placed in the root folder of the zip archive.
 • All other resources: javascript, images, fonts etc., could be loaded from a local directory or an external path. If an external path is used, see the section below about secure invocations for ways to make your creative https compatible.

Clicktag

It is important to incorporate the possibility to click on all creatives served. The clicktag to be used can be retrieved in the following way.

Begin by including our script on order to retrieve the clickurl:

<script>
 document.write('<script src="https://adsby.bidtheatre.com/js/asxhtml5.min.js?rand='+ new String(Math.random()).substring (2, 11) +'"><\/script>');
</script>

Then, insert the following script second part and replace the defaultlandingpage.com with the actual landing page:

var clickurl = asxhtml5.getParam('clickurl', 'http://www.defaultlandingpage.com');

The implementation of the clicktag can be done in many different ways. Below is an example where the div-element with id “ad-wrap” is the space that should be clickable:

<div id="ad-wrap"></div>
 
<script>
 var clickurl = asxhtml5.getParam('clickurl', 'http://www.defaultlandingpage.com');
 var clickDiv = document.getElementById('ad-wrap');
 clickDiv.onclick = function() {
 window.open(clickurl,'_blank');
 }
</script>

Multiple clicktags

It is possible to use more than one clicktag. Define the extra clicktags inside the metadata file. Note: the first clicktag does not need to be in the metadata file.

{
"width" : 980,
"height": 120,
"source": "index.html",
"clickTAG2": "http://www.bidtheatre.com/alternative2",
"clickTAG3": "http://www.bidtheatre.com/alternative3"
}

Insert the urls inside the creative, just like inserting one clicktag in the previous section:

var clickurl2 = asxhtml5.getParam('clickTAG2', 'http://www.defaultlandingpage.com');

Secure invocations

If the page containing the creative is loaded securely ASX will in turn invoke the creative securely. This means that the browser in most cases will display a warning if not all assets in the creative are also is loaded securely. There are different ways to approach this problem, some of them are listed below:
– Load all assets securely all the time
– Develop your own solution to determine the protocol based on the protocol of the iframe-src-url.
– Use our script to retrieve the protocol.

To use our script, start by including it:

<script>
 document.write('<script src="https://adsby.bidtheatre.com/js/asxhtml5.min.js?rand='+ new String(Math.random()).substring (2, 11) +'"><\/script>');
</script>

once that is done, the protocol of the invocation can be retrieved like this. The second part of the function call is what to use as a default value if no specific was found, which will be the case during development for instance.

var protocol = asxhtml5.getParam('protocol', 'https');

Note: Many sites in our network are https -sites, so using secure invocations in html5 ads is highly recommended.

Implementation details

All HTML 5 banners will be loaded inside an iframe to guarantee that no scripts or styles leaks from the page to creative or from the creative to the page. The protocol and clickurl will be transfered into the iframe via standard HTML-parameters. The actual HTML code invoking the creative will look something like this:

<iframe id='asx_1443448197270_iframe' name='asx_1443448197270_iframe' src='about:blank' border='0' frameborder='0' marginwidth='0' marginheight='0' scrolling='no' width='980' height='120'></iframe>
 
<script>
var asx_proto = '{protocol}';
var asx_clickurl = encodeURIComponent('{clickurl}');
var asx_uri = '{protocol}://creatives.bidtheatre.com/html5/2339/4A861/index.html?protocol=' + asx_proto + '&clickurl=' + asx_clickurl; 
document.getElementById('asx_1443448197270_iframe').src = asx_uri;
</script>

IAB:n HTML5-bannerin ohjeet

Mainosmuodot ja kilotavurajoitteet

Tällä hetkellä Improve Median mainosverkostossa on käytössä seuraavat mainosmuodot. Huomaa, että kaikki mainosmuodot eivät ole käytössä kaikilla sivustoilla. Tiedustele erikoisempia mainosmuotoja omalta yhteyshenkilöltäsi tai myynti@improvemedia.fi

 Desktop-mainokset

Mainosmuoto Pikselikoko Kilotavuraja
Paraati 980×400 px 150 kt
Panorama 980×120 px 65 kt
Jättiboksi 468×400 px 150 kt
Tuplaboksi 300×500 px 65 kt
Pidennetty suurtaulu 160×600 px,
120×600 px
65 kt
Boksi 300×250 px 65 kt
Suurtaulu 140×350 px 65 kt
Banneri 468×60 px 65 kt
Jättibanneri 728×90 px 65 kt

DHTML/Floater

Mobiilimainokset

Mainosmuoto Pikselikoko Kilotavuraja
Mobiiliparaati 300×300 px 65 kt
Mobiilipanorama 300×150 px 65 kt
Sisääntulo, IAB Mobile full page Flex* kokosivu
Mobile Swipe 300×300 px

Kilotavurajoitteet

Oletuksena mainosten maksimikoko on 65 kilotavua. Poikkeuksena paraatipaikka 980×400 px, jättiboksi 468×400 px sekä interstitiaalit ja DHTML/Floater-mainokset, joiden kilotavuraja on 150 kt. Suosittelemme kuitenkin optimoimaan mainosten koot manhdollisimman pieneksi, jotta ne latautuvat nopeasti kaikilla yhteyksillä.

Käytettäessä tapettia ja muuta mainosmuotoa yhteinen kilotavuraja on enintään 200 kt.

Emme voi valitettavisti joustaa kilotavurajoitteista. Kilotavurajoitteet voi ylittyä ainoastaan kuluttajan aktivoinnista, kuten klikkauksesta tai mouse overista sekä asiakkaan palvelimelta tulevan streamauksen kautta.

Adform ja Rich Media -toteutukset

Olemme sertifioineet useita Adformin mainoksia sekä desktopiin että mobiiliin. Mobiilissa toimivat tällä hetkellä mm. 3D Swipe, Interstitial, Outsream, Mobile Interstitial ja Click to Calendar. Esimerkit, tuotanto-ohjeet ja templatet näihin löytyvät osoitteesta: http://showroom.adform.com/publishers/improve-media/.

Adformin templaten mukaan rakennettu mainosaineisto ja mediasuunnitelma tulee toimittaa osoitteeseen traffic@adform.com vähintään 7 arkipäivää ennen kampanjan alkua. Adformin trafiikki kommunikoi englanniksi. Toimitettavaan mediasuunnitelmaan tulee laittaa seuraavat tiedot:

 • Advertiser
 • Campaign name
 • Campaign time
 • Media ( sivustot joilla, mainosta näytetään)
 • Placements and creative (Adformin mainosmuodon nimi, esim. 3D Swipe)
 • Landing page URL:s
 • Other info: Please send the ad tags to aineisto@improvemedia.fi. Only one ad tag per creative/campaign is required.

Kuva: F8studio